Expertise en ervaring


Binnen Intrasum is een breed scala aan expertise aanwezig. Door combinatie van de verschillende expertises kunnen we de onderdelen van uw automatiseringstraject goed op elkaar afstemmen.

"Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen."
R. Ascham